Jour /päivystys

24 h

040 511 4894
Kovjoki

044 022 5218
Karleby/KokkolaStartsida

Saneringstjänst

Tjänster

Bilpark

WC:na

Vodaclean-
minireningsverk


Referenslista
& länkar


Kontakt

 
Välkommen till Sanerings Tjänst!

Saneringstjänst erbjuder fem grundtjänster:
   - torrsugning / blåsning av krossgrus. 
   - högtrycksspolning vid avloppsstockning och ångtvätt. 
   - Filmning av diverse rörsystem (Dokumentationen därav kan fås på DVD)
   - Uthyrning (samt underhåll) av flyttbara WC:er. Nu även några med
     värme i!

   - Återförsäljning av minireningsverk.

Tervetuloa Saneeraus Palveluun!

Saneerauspalvelu tarjoaa viisi peruspalvelua:
   - kuivaimurointi / murskeen puhallus. 
   - viemäritukoksien korkeapainehuuhtelu sekä höyrypesu
   - Erilaisien putkistojen kuvaus (Dokumentointi voi saada DVD-levylle) 
   - Tarjoamme myös vuokralle ( ja kunnossapito) siirrettäviä käymälöitä.
     Nyt myös muutama lämmöllä!  
   - Pienoispuhdistamojen jälleenmyynti.