Startsida

Saneringstjänst

Tjänster

Bilpark

WC:na

Vodaclean-
minireningsverk


Referenslista
& länkar


Kontakt

Nykarleby Saneringstjänst Ab

Saneringstjänst, som har sitt huvudsäte i Kovjoki intill riksväg 8 i Nykarleby, grundades 1994 av Carl-Ove Christiansen och Tom Åkerlund. Företaget har bytt ägare och sköts idag av företagets VD Mikael Knuts med mångårig erfarenhet av transportbranschen. Företaget har idag 6 heltidsanställda (varav 2 har Karleby som utgångspunkt och 4 med Kovjoki som utgångspunkt)  och en kontorist som arbetar 80%. Företaget hyr enligt behov in extra arbetskraft.

Saneringstjänst nyckelord är kvalitet, flexibilitet, tillgänglighet och miljömedvetenhet. Företagets grundidé bygger på att serva kunderna med diverse saneringstjänster dygnet runt.

Saneringstjänsts verksamhetsområde sträcker sig från Vörå i söder till Karleby och Lochteå i norr, men uppdrag tas också emot på annat håll i mån av möjlighet. Uppdragen inom industrin består främst av tömning av t.ex. kraftverkspannor, städning av transportband och utrymmen samt tömning och tvätt av olika slag av tankar och cisterner. Privata kunder och småföretag anlitar Saneringstjänst främst för att få hjälp med sanering i samband med renovering eller avloppsstockningar, samt tömning och städning av sädessilon.

Saneringstjänst har för tillfället fem bilar till sitt förfogande, två med torrsugningsaggregat, två med kombinerat sug- och spolningsaggregat, samt en bil med filmutrustning. Samtliga bilar har modern och miljövänlig teknik.