Startsida

Saneringstjänst

Tjänster

Bilpark

WC:na

Vodaclean-
minireningsverk


Referenslista
& länkar


Kontakt

Referenslista & länkar

Referenslista

- UPM Kymmene Corporation, Jakobstad, Myrskog Ronny (Buyer, North Europe)
- Alholmens Kraft Ab, Jakobstad, Åkerlund Björn (Driftchef)

Länkar

Oy EUR-MARK Ab
www.eurmark.fi

Oy Alholmens Kraft Ab
www.alholmenskraft.com

Vodaclean Ab
www.vodaclean.fi